National Partner and helpmates

Name of National Partner & Heplmates
Sh Satynarayan Ji Beriwal, Mumbai Sh Subhash Ji Gupta, Mumbai
Sh Ramswroop Ji Agarwal, Mumbai Sh Vinod Ji Lat, Mumbai
Sh Mamanchand Ji Gupta, Surat Sh Vimal Ji Poddar, Surat
Sh Mohan Lal Ji Agarwal, Agra Sh V.D. Agarwal ji, Agra
Sh Krishna Kumar Agarwal, Agra Mr. Mohanlal Agarwal (Agra)
Sh Radheshyam Agarwal, Agra Sh C.M. Bagwani, Agra
Sh Ajay Agarwal, Agra Help Agra, NGO
Sh Rampal Bagri, Delhi Sh Ashok Bansal, Delhi
Sh Nanu Ramji Jindal, Delhi Sh Vishnu Goyal, Delhi
Smt Anju Somani, Delhi Sh Ashok Ji Mundhara, Bikaner
Sh Jugal Ji Rathi, Bikaner Sh Manoj Wadhwa, Jaipur

CSR Partner

 • Azim Prem Ji Philanthropic Initiatives
 • SR Jindal Foundation SBI GAIL India
 • Oriental Insurance
 • Bhole Baba Food Product Dholpur
 • Yogesh Agency Mumbai
 • Bagerial Group Mumbai
 • HEG Limited Bhopal

Government Partnership

 1. ApnaGhar Ashram Ajmer and Kota are running with the partially support of Rajasthan Govern met.
 2. The building provided by the Rajasthan Government-
  1. Ajmer Ashram
  2. Kota Ashram
  3. Pali Ashram (by Nagar PalikaPali)

International Partners

 1. ApnaGhar Ashram Nepal, Kathmandu
 2. SmtSunita Mishra &Sh Ravi Mishra , USA
 3. Premiere Charities, USA